Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hr
ARHIVA NOVOSTI »

BICIKLOM ZA VUKOVAR - 2018.

Šesti put zaredom, Općina Nova Kapela ugostila je tridesatak biciklista koji tradicionalno u povodu Dana sjećanja na ...Javni natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju Odluke o stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2018./2019. (Klasa:604-01/18-01/02; Urbroj:2178/20...PUT U VUKOVAR DANA, 18.11.2018.godine (NEDJELJA) „SUDJELOVANJE U KOLONI SJEĆANJA NA VUKOVARSKU ŽRTVU„

...JAVNI POZIV LAG-a // za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba

Javni poziv  -  LAG-A   --  OPGenija.pdf...JAVNA NABAVA »

PLAN NABAVE - Općine Nova Kapela u 2018. godini

Plan javne nabave za 2018 - Općine Nova Kapela.pdf...I Z M J E N E I D O P U N E P L A N A nabave Općine Nova Kapela u 2017. godini

IZMjENA - PLAN NABAVE - 2017 -OPCINA NOVA KAPELA.pdf...Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

...Registar ugovora o javnoj nabavi -- 2016. godina

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI i OKVIRNIH SPORAZUMA -- ...
POZIVI I NATJEČAJI