Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hr
ARHIVA NOVOSTI »

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

PREDNOST PRI UPISU Pravo na upis ostvaruje dijete koje: Zajedno s oba roditelja ima prebivalište u g...Obavijest : Prijava štete nastale mrazom u periodu od 20.5. do 28.5. 2020. godine

 ...Obavijest o larvicidnom tretmanu u općini Nova Kapela - 27.4.2020.

...Projekt WIFI4EU u općini Nova Kapela

Projekt WIFI4EU je u općini Nova Kapela priveden kraju.Projekt je financiran sredstvima EU temeljem Sporazuma o dodijeli bespovratnih sredst...JAVNA NABAVA »

Izmjene Plana nabave 2020

Izmjene Plana nabave 2020.pdf ...1. IZMJENE&DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ROBA,RADOVA i USLUGA ZA 2019. godina

I. izmjene Plana JN za 201...Plan Javne nabave za 2020. godinu

Plan JN za 2020 - Opcina Nova Kapela.pdf ...Poziv na dostavu ponude za radove : ODRŽAVANJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI KRALJA TOMISLAVA U NOVOJ KAPELI

Poziv na dostavu ponuda KLASA : 406-01-19/01-04.pdf ...
POZIVI I NATJEČAJI