Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: info@novakapela.hr
ARHIVA NOVOSTI »

SADNJA CVIJEĆA U OPĆINI NOVA KAPELA

Kao nastavak uređenja naše općine nakon kontinuirane košnje zelenih površina, parkova i grobalja, pristupilo se sadnji cvije...KONAČNi REZULTATi IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA i ZA ČLANOVE OPĆINSKOG ViJEĆA OPĆINE NOVA KAPELA

Konačni rezult...ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA U MAGIĆ MALOJ i SIČAMA

Nakon izgradnje vodoopskrbne mreže u Seocu započeli su radovi na izgradnji vodovoda u Magić Maloj i Sičama.  Riječ je o trenutno ...REZULTATI IZBORA - - 21.SVIBNJA 2017.GODINE

Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća  Općine Nova Kapela.P...JAVNA NABAVA »

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

...Registar ugovora o javnoj nabavi -- 2016. godina

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI i OKVIRNIH SPORAZUMA -- ...Ugovori 2016.godine

 UGOVORI - 2016.xls...Plan nabave Općine Nova Kapela u 2017.godini

PLAN NABAVE - Općine Nova Kapela za 2017.godinu....
POZIVI I NATJEČAJI