STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH 🏠

  • 14.01.2021.
STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH 🏠

Potpisali smo sa još sedam obitelji ugovore o financijskoj pomoći za rješavanje stambenog pitanja. Sveukupno su u zadnjih 2 godine potpisani ugovori sa 35 obitelji i ukupno im je isplaćeno 1.350.000,00 kuna.
Nastavljamo sa istim potporama i u 2021. godini!