Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela - 2. travnja 2021.godine

  • 02.04.2021.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vl.Općine k.č.br. 337 i kč,br. 339 k.o. Batrina.pdf