JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela u k.o. Gornji Lipovac

  • 09.04.2024.

Javni natječaj- 9.4. -17.4.2024.pdf