POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE 2011

  • 27.04.2012.

 

 Brodsko- posavska županija

 Ukupan broj stanovnika

Ukupan broj kućanstva

 Općina Nova Kapela

 4.202

1.436

 Naselja

 

   

 Batrina

 1.001

 308

 Bili Brig

 274

 87

 Donji Lipovac

 248

 84

 Dragovci

 362

 147

 Gornji Lipovac

 87

 34

 Magić Mala

 395

 135

 Nova Kapela

 897

 288

 Pavlovci

 40

 21

 Seoce

 283

 104

 Siče

 300

 107

 Srednji Lipovac

 300

 112

 Stara Kapela

 15

 9