Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrPravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

17-01-2014

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

 Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Nova Kapela  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Nova Kapela:

- putem telefona na broj 035 384 - 015 
- putem faxa na broj 035 384 - 037
- putem elektroničke pošte:  općina-nova–kapela@sb.t-com.hr
- poštom ili  donijeti osobno Općinu Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13, 35410 Nova Kapela od 07,00 do 15,00 sati. 
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.pdf

Službenica za informiranje: Kristina Perić,dipl.iur.ZATVORI