Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdržana 6. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Nova Kapela

07-02-2014

Održana 6. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Nova Kapela

Dana 06. veljače 2014. sa  početkom u 19:00 sati  u prostorijama Općine  Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13 održana  je 6. Sjednica  Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Nova Kapela.


Sjednica je održana u proširenom sastavu sa aktivnim  članovima civilnog društva općine Nova Kapela.


Na sjednici se raspravljalo o strategiji razvoja općine  te o planu rada za tekuću godinu 2014. Napravljena je inventura postojećih izravnih i neizravnih turističkih  resursa  koji trebaju biti temelj turističkog razvoja i podloga za buduće kandidiranje projekta.ZATVORI