Podaci

  • 03.04.2014.

Općina Nova Kapela

Trg kralja Tomislava 9

35 410 Nova Kapela

e-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr

e-mail: nacelnik@novakapela.hr

e-mail: procelnik@novakapela.hr

OIB: 18112377872

MB: 02667517

 

Općinski načelnik Ivan Šmit  035/384-420 mob. 098/263-629 
 Telefonska centrala  035/384-015  
Fax  035/384-037  

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica Kristina Perić,dipl.iur. 035/385-205 mob. 099/705-4452
Referent za komunalne poslove Žarko Butina 035/385-205 mob.098/983-2984
Računovodstvo Barica Dročić 035/384-016  
Centrala 035/384-015  

 

MATIČNI URED

Matičar  035/384-066

Radno vrijeme samo petkom od 7,00 do 15,00 sati

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Nova Kapela  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Nova Kapela:

- putem telefona na broj 035 384 - 015 
- putem faxa na broj 035 384 - 037
- putem elektroničke pošte:  općina-nova–kapela@sb.t-com.hr 
- poštom ili  donijeti osobno Općinu Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13, 35410 Nova Kapela od 07,00 do 15,00 sati. 
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.pdf

Službenica za informiranje: Kristina Perić,dipl.iur.