Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrLAG POSAVINA POZIVA NA PREDAVANJE I EDUKACIJU

05-06-2014

LAG POSAVINA POZIVA NA PREDAVANJE I EDUKACIJU

LAG Posavina će u suradnji s udrugom BUM iz Bebrine, sukladno planu provedbe aktivnosti iz Podmjere 1 provedbe projekta Mjere 202 IPARD programa, održati predavanje koje je usmjereno predstavnicima civilnog društva na području LAG-a Posavina.

Nakon održanih predavanja na temu Važnost i doprinos civilnog sektora u razvoju lokalne zajednice, slijedit će edukativni trening "Dobro upravljanje i rukovođenje organizacijom civilnog društva" koji će biti podijeljen u 4 modula.

 

1. Predavanje "Važnost i doprinos civilnog sektora u razvoju lokalne zajednice" – održavanje u prostorima općine Brodski Stupnik, 23.lipnja 2014.g. u 19 sati.

2. Predavanje "Važnost i doprinos civilnog sektora u razvoju lokalne zajednice"- održavanje u prostorima općine Podcrkavlje, 26.lipnja 2014.g.u 19 sati.

 

 

Edukacija : 

1. modul- "Upravljanje i rukovođenje organizacijom"- 02. srpnja  od 18: - 21 sati- održavanje u Općini Oriovac

2. modul- "Upravljanje ljudskim resursima"- 03. srpnja od 18 -21 sati -održavanje u Općini Čaglin

3. modul- "Odnosi s javnošću i vidljivost OCD-a" - 09. srpnja 18-21 sati - održavanje u Općini Sibinj

4. modul- "Razvoj OCD-a kroz nacionalne i europske fondove"- 10. srpnja 18-21 sati- održavanje u Općini Nova Kapela

 

Pozivamo sve mlade,  predstavnike udruga, potencijalne pokretače udruga te sve zainteresirane koji koje potiču i vrednuju rad organizacija civilnog društva da se odazovu predavanju i edukaciji.

PRIJAVNICA_za_trening_LAG_Posavina.pdf

PRIJAVNICA_za predavanje_LAG_Posavina.pdf

Predavanje_Važnost_i_doprinos_civilnog_sektora_u razvoju lokalne zajednice.pdf

Trening_Dobro_upravljanje_i_rukovođenje_organizacije.pdfZATVORI