Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrMINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA SUFINANCIRA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

02-07-2015

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA SUFINANCIRA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE

 

Prijavom na Javni poziv za sufinanciranje  izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave  objavljen od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  Općini  Nova Kapela su odobrena sredstva  za neposredno sufinanciranje Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Nova Kapela u iznosu od 22.426,00 kuna.

U planu je donošenje Izmjena i dopuna prostornog plana na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, a što je preduvjet i prvi korak za niz projekata koji su u planu.ZATVORI