Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela

19-08-2015

Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja općine Nova Kapela

Odredba za provodenje PPUONK - 19. kolovoz 2015-procisceni tekst.pdf

Grafički priloziZATVORI