Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOPĆINA NOVA KAPELA DOBILA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU CESTE SEOCE - KOMARNICA

14-03-2016

OPĆINA NOVA KAPELA DOBILA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU CESTE SEOCE - KOMARNICA

Općini Nova Kapela je 2013. godine kroz Program „Priprema lokalnih projekata“ Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova odobreno sufinanciranje projekta za izradu projektne dokumentacije „Izgradnja nerazvrstane ceste Seoce-Siče-Magić Mala-Komarnica u iznosu od 140.900,00 kuna, a Brodsko-posavska županija je projekt sufinancirala sa 40.000,00 kuna. Općina Nova Kapela sufinancirala je projekt sa 70.000,00 kuna.

Nakon mnogo truda, prikupljanja dokumentacije, izrade projekata i rješavanja imovinsko-pravnih pitanja Općina Nova Kapela dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju prometnice od naselja Seoce u Općini Nova Kapela do naselja Komarnica u Općini Staro Petrovo Selo.

Procijenjena vrijednost radova  iznosi 13.000.000,00 kuna, a sredstva za izgradnju planiraju se osigurati iz Fondova Europske unije kroz Programa ruralnog razvoja 2014.-2120.ZATVORI