Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA U SEOCU

13-12-2016

ZAPOČELA IZGRADNJA VODOVODA U SEOCU

Započela je izgradnja vodoopskrbne mreže u Seocu. Riječ je o trenutno jednoj od najznačajnijih investicija u Općini Nova Kapela koja se odnosi na izgradnju vodoopskrbne mreže Seoce-Siče- Magić Mala gdje je vrijednost projekta oko 2 milijuna kuna.

Realizacija projekta  90% sufinancira se iz sredstava EU i Hrvatskih voda, a 10% osigurava Općina Nova Kapela. Svrha provedbe ovog projekta je omogućavanje priključenja mještanima na kontinuirano zdravstveno kontroliran  i po količinama dostatan izvor vode za ljudsku potrošnju. Izvoditelj radova je GEORAD d.o.o. iz Zagreba.ZATVORI