Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrDONACIJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE

16-02-2017

DONACIJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.GODINE

DONACIJE iz PRORAčUNA OPĆINE NOVA KAPELA u 2016.GODINI.xlsxZATVORI