Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrII. IZMJENA i DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) NOVA KAPELA

16-02-2018

II. IZMJENA i DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) NOVA KAPELA

Izvjesce o javnoj raspravi-15-02-2018.pdfZATVORI