Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O DOSTAVI IZVJEŠTAJA O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 2017.godine

01-02-2018

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA O DOSTAVI IZVJEŠTAJA O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 2017.godine

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.

Dostava izvještaja obvezuje sve neprofitne organizacije koje ostvaruju proračunska sredstva neovisno o činjenici vode li dvojno ili jednostavno
knjigovodstvo. Ako neprofitna organizacija ostvaruje proračunska sredstva primjerice, od više različitih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svaku jedinicu sastavlja poseban Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava koji se sastavlja na Obrascu:PROR-POT dostavlja se Općini Nova Kapela u roku 60 dana od isteka poslovne godine.

Obrazac se može popuniti računalom, a može se preuzeti ovdje ili ga možete preuzeti u Općini Nova Kapela.ZATVORI