Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova Kapela

31-01-2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Nova Kapela

Odluka o načinu pružanju usluge prikupljanja miješanoga  i biorazgradivoga komunalnoga otpada na području općine Kapela Kapela.pdfZATVORI