Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu Opcine Nova Kapela za razdoblje 2018.-2023. godine

  • 30.04.2018.

Nacrt  -  Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela za razdoblje 2018.-2023. godine.pdf