Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrNacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu Opcine Nova Kapela za razdoblje 2018.-2023. godine

30-04-2018

Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu Opcine Nova Kapela za razdoblje 2018.-2023. godine

Nacrt  -  Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela za razdoblje 2018.-2023. godine.pdfZATVORI