Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrIZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

06-06-2018

IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

Izmjene Plana javne nabave za 2018 - Opcina Nova Kapela.pdfZATVORI