Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrProgram mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020.

27-01-2020

Program mjera&provedbeni Plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Nova Kapela - 2020.

ZATVORI