Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI

17-02-2020

ODLUKU O PROVEDBI MJERA SUZBIJANJA ŠTETNIKA KAO MOGUĆIH PRIJENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI U 2020. GODINI

ZATVORI