Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrDOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE

25-04-2012
DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLEVremenske prilike pogodovale su da se nastave građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Antun Mihanović Nova Kapela,Batrina. Završetkom radova, nadamo se još ove godine, naša sredina dobiti će izuzetno vrijedan objekt koji će znatno podići  osnovnoškolski standard učenika koji pohađaju ovu školsku ustanovu.Investor je Brodsko-posavska županija Slavonski Brod, Petra Krešimira IV koja je u svome proračunu osigurala sredstva u visini 7.000.000,00 kn za navede...

Opširnije


VODOPRIVREDNI RADOVI

25-04-2012
VODOPRIVREDNI RADOVIHrvatske vode započele su sa intenzivnim radovima na održavanju vodotokova u općini Nova Kapela. Radovi se izvode na više lokacija: U Batrini uređuje se vodotok stare Rinovice u ulici M.A.Relkovića, u Donjem Lipovcu također vodotok Rinovice. U Novoj Kapeli uređuje se vodok Žavnjača. U Gornjem Lipovcu uređuje se vodotok potoka Rijeke kroz naselje. U planu za 2012.godinu planira se urediti dio vodotoka kroz naselje Pavlovci.Voditelj ispostave Hrvatskih voda u Novoj Gradiški Ivan Borić obišao je sa općinskom upravom  navedena radilišta te najavio nove Programe od...

Opširnije


GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA

23-04-2012
GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA  Zahvaljući Brodsko-posavskoj županiji i Županijskoj upravi za ceste nastavljeni su  značajni radovi na gradnji i održavanju prometnica na području općine Nova Kapela. Dana 21.03.2012.godine završeni su radovi na presvlačenju kolnika Županijske ceste Ž-4184 Batrina (Ž4158) – Seoce (nadvožnjak A3 ) u dužni od 1.250 m. Radove je izvela tvrtka „Cestar“ d.o.o. iz Slavonskog Broda. Vrijednost izvršenih radova 670.000,00 kn.  Također su 22.03.2012. završeni radovi...

Opširnije


JAVNI RADOVI

17-04-2012
JAVNI  RADOVIDana 16.travnja 2012.godine započeli su javni radovi u općini Nova Kapela. Javni radovi provode sekroz 2 programa: Program Komunalni radovi u kojima je uključeno 10 radnika, te socijalni program "Pomoć u kući" u koji je uključena 21 nezaposlena žena. Treba napomenuti da Općina Nova Kapela prihvatila sve nezaposlene osobe koje su se prijavile na javni poziv  i koje su imale uvjete za rad sukladno propisima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.Javni radovi trajati će 4 mjeseca. Općina Nova Kapela sufinacira dio plaće ovisno o duljini boravka zaposlenika na Zavodu za zapošljavanje / 15 &ndas...

Opširnije


ELEMENTARNA NEPOGODA

17-04-2012
ELEMENTARNA NEPOGODAŽupan Brodsko – posavske županije Danijel Marušić u ponedjeljak 16. travnja proglasio je stanje elementarne nepogode na čitavom području Brodsko – posavske županije zbog štete na višegodišnjim voćnim nasadima izazvane mrazom. Naime, zbog temperature koja se spuštala i do minus 11 stupnjeva početkom prošlog tjedna došlo je do smrzavanja voćaka koje su bile u punoj fazi cvatnje. Župan je zadužio županijsko povjerenstvo za procjenu štete da poduzme sve aktivnosti i mjere radi procjene nastale štete, a općinska i gradska povjerenstva da mu u roku od osam dana podnesu izvješće o elementarnoj...

Opširnije


<< Prethodna  1...5 6...10 11...15 16...20 21...25 26...30 31...35 36...40 41...45 46...50 51...55 56