Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: info@novakapela.hrJavni poziv za prijavu programa i projekata udruga u 2017. godini

11-10-2016
Javni  poziv za  prijavu programa i projekata udruga u 2017. godiniJAVNI POZIV -za- prijavu programa i projekata udruga - 2017.pdf OBRAZAC - Prijave - word -2017.doc...

Opširnije


Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 20. rujna 2016.

20-09-2016
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 20. rujna 2016.Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijesti o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:- Općine Nova KapelaRok za ...

Opširnije


RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI -"Javni rad-Pomoć zajednici"

18-08-2016
RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI -"Javni rad-Pomoć zajednici""Javni rad-Pomoć zajednici" - zamjena...

Opširnije


Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 7. srpnja 2016.

08-07-2016
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 7. srpnja 2016.Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:   k.č.br. 863/2 u k.o. Nova Kapela oranica ...

Opširnije


Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 8. srpnja 2016.

08-07-2016
Obavijest o prodaji izravnom pogodbom - 8. srpnja 2016.Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području: k.č.br. 688 u k.o. Seoce, oranica...

Opširnije


JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Kapela

08-04-2016
JAVNI   NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Nova KapelaNa temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15), članka 4. stavak 1 i 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora u općini Nova Kapela  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  br.18/11 i „Službene novine Općine Nova Kapela“  br.13/15) i Odluke načelnika Općine Klasa: 022-05/16-04/03, Urbroj: 2178/20-01-01-16-1 od 07. travnja 2016. godine, objavljuje se   J A V N ...

Opširnije


Pomoć i njega starijim korisnicima socijalne pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima kroz mjeru javni radovi – pomoć zajednici

17-03-2016
Pomoć i njega starijim korisnicima socijalne pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima kroz mjeru javni radovi – pomoć zajednici tekst  natječaj...

Opširnije


RANG LISTU KANDIDATA NAKON PISMENE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

01-02-2016
RANG LISTU KANDIDATA NAKON PISMENE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI RANG LISTA NAKOG PISMENOG.pdf...

Opširnije


POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESIRANJE)

21-01-2016
POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESIRANJE)POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESIRANJE)...

Opširnije


PRAVILA i POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA i SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PRIJEM U SLUŽBU

15-01-2016
PRAVILA i POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA i SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA PRIJEM U SLUŽBU  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) u postupku provedbe Natječaja za zapošljavanje komunalnog djelatnika –domara – 2 izvršitelja objavljen u Narodnim novinama br. 140/15  Povjerenstvo za provedbu natječaja ovim putem daje slijedeća             PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I      ...

Opširnije


<< Prethodna  1 2 3 4 5  Sljedeća >>