Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hr• Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2019. godinu,

10-10-2019
•	Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2019. godinu, POLUGODISNJE IZVRSENJE PRORACUNA 2019.pdf ...

Opširnije


II. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA 17.7.2019.

18-07-2019
II. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA  17.7.2019.2.Izmjena i dopuna Proracuna Opcine Nova Kapela - 2019.pdf...

Opširnije


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.g

24-05-2019
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.gGodisnji Izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2018.godinu.pdf...

Opširnije


I. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA 17.4.2019.

18-04-2019
I. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA  17.4.2019. I. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA # 17.4.2019.pdf ...

Opširnije


Financijski izvještaj za 2018. godinu

20-02-2019
Financijski izvještaj za 2018. godinu            FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU - BILJEŠKE...

Opširnije


Donacije iz Proračuna 2018. godine

15-02-2019
Donacije iz Proračuna 2018. godine DONACIJE IZ PRORACUNA U 2018.GODINI.xlsx ...

Opširnije


II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Kapela za 2018. godinu // REBALANS II

21-12-2018
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Kapela za 2018. godinu // REBALANS II REBALANS II. PRORACUNA OPCINE NOVA KAPELA.pdf...

Opširnije


PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

28-11-2018
PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINUProracun 2019. Opcine Nova Kapela.pdf...

Opširnije


Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2018. godinu

30-10-2018
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2018. godinuPolugodišnje izvršenje Plana proračuna 2018 -  9. sjednica OV - 29.10.2018.pdf...

Opširnije


Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela - 2017. godina

27-04-2018
Godišnji  Izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela - 2017. godinaGodisnji izvjestaj - 2017 6 sj.OV 26.4.18.pdf...

Opširnije


1 2 3  Sljedeća >>