Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrProgram ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.godine

25-05-2016
Program ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.godine  Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. godine.pdf...

Opširnije


INFORMACIJU o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.

13-04-2016
INFORMACIJU o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020.  Temeljem članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 2. Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja općine Nova Kapela KLASA: 302-02/15-01/01; URBROJ: 2178/20-01-01-15-1 od 12.ožujka 2015.godine ,članka 5. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) te članka članka 47. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 04/14), načelnik Općine Nova Kapela objavljuje:   INFORMACIJU ...

Opširnije


Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

19-11-2015
Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova KapelaOdluka o davanju na koristenje javnih povrsina i drugih nekretnina u vlasnistvu Opcine Nova Kapela .pdf...

Opširnije


Odluka o 1.Izmjenama prostornog plana općine Nova Kapela

03-08-2015
Odluka o 1.Izmjenama prostornog plana općine Nova KapelaOdluka o 1.Izmjenama prostornog plana-Općinsko vijeće- 12. sjednica 31. srpnja 2015..pdf...

Opširnije


Odluka o korištenju Hrvatskog doma u Novoj Kapeli

14-07-2014
Odluka o korištenju Hrvatskog doma u Novoj KapeliODLUKA O KORIšTENJU HRVATSKOG DOMA .pdf...

Opširnije


ODLUKA PRODUŽENJU RADNOG VREMENA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE ZA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVA

05-06-2014
ODLUKA PRODUŽENJU RADNOG VREMENA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE ZA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVAOdluka_o produženju radnog vremane  ugostiteljskih objekata na području ONK za vrijem trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva od n12.06.-13.07.2014.PDF...

Opširnije


Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nova Kapela

04-06-2014
Odluka        o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nova KapelaOdluka_o_raspolaganju_nekretninama.pdf...

Opširnije


Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljiš

03-06-2014
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljišODLUKA_O_AGROTEHNIČKIM_MJERAMA_.pdf...

Opširnije


Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JOU

03-06-2014
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JOUIzmjene_i_dopune_Pravilnik_o_unutarnjem_redu_JUO.pdf...

Opširnije


Statut Općine Nova Kapela - 13. ožujak 2020. godine

14-03-2014
Statut Općine Nova Kapela - 13. ožujak 2020. godineStatut Nova Kapela - 13. ozujak 2014.pdf...

Opširnije


<< Prethodna  1 2 3 4  Sljedeća >>