Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrII. Izmjene Plana nabave 2020

23-07-2020
II. Izmjene Plana nabave 2020 Plan Nabave 2020_ 2.izmjene.xlsx ...

Opširnije


Izmjene Plana nabave 2020

18-05-2020
Izmjene Plana nabave 2020 Izmjene Plana nabave 2020.pdf ...

Opširnije


Ugovori #2019.

14-02-2020
Ugovori #2019. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE - 2019.xls ...

Opširnije


1. IZMJENE&DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ROBA,RADOVA i USLUGA ZA 2019. godina

17-01-2020
1. IZMJENE&DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ROBA,RADOVA i USLUGA ZA 2019. godina I. izmjene Plana JN za 2019 - Opcina Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Plan Javne nabave za 2020. godinu

02-01-2020
Plan Javne nabave  za 2020. godinu Plan JN za 2020 - Opcina Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Poziv na dostavu ponude za radove : ODRŽAVANJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI KRALJA TOMISLAVA U NOVOJ KAPELI

07-10-2019
Poziv  na dostavu ponude  za radove : ODRŽAVANJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI KRALJA TOMISLAVA U NOVOJ KAPELI Poziv na dostavu ponuda KLASA : 406-01-19/01-04.pdf Troskovnik - kralja_Tomislava - bez cijena.xlsx Izjava o nekaznjavanju.docx PONUDBENI LIST.docx ...

Opširnije


IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (2)

26-06-2019
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (2)2) Izvjesce o prethodnom savjetovanju.pdf...

Opširnije


IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMARekonstrukcija javno-društvene građevine-dogradnja Dječjeg vrtića

09-04-2019
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMARekonstrukcija javno-društvene građevine-dogradnja Dječjeg vrtića Izvjesce o prethodnom savjetovanju.pdf ...

Opširnije


Ugovori #2018.

15-02-2019
Ugovori  #2018.TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE - 2018.xls...

Opširnije


Poziv na dostavu ponude - za radove za UREĐENJE VANJSKE OVOJNICE DRUŠTVENOG DOMA SREDNJI LIPOVAC U SREDNJEM LIPOVCU

01-02-2019
Poziv na dostavu ponude - za radove za  UREĐENJE VANJSKE OVOJNICE DRUŠTVENOG DOMA SREDNJI LIPOVAC U SREDNJEM LIPOVCU    Poziv na dostavu ponuda.pdf Prilozi: bez cijena rev_01 Troskovnik radova za uređenje vanjske ovojnice  Drustvenog doma Srednji Lipovac u Srednjem Lipovcu.xlsx Izjava o ispunjenju obveze.docx Izjava o nekaznjavanju.docx...

Opširnije


1 2 3 4  Sljedeća >>