Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrPLAN NABAVE - Općine Nova Kapela u 2018. godini

16-02-2018
PLAN NABAVE  -  Općine Nova Kapela u 2018. godiniPlan javne nabave za 2018 - Općine Nova Kapela.pdf...

Opširnije


I Z M J E N E I D O P U N E P L A N A nabave Općine Nova Kapela u 2017. godini

30-01-2018
I Z M J E N E  I  D O P U N E   P L A N A nabave Općine Nova Kapela u 2017. godiniIZMjENA - PLAN NABAVE - 2017 -OPCINA NOVA KAPELA.pdf...

Opširnije


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

07-07-2017
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - Opcine Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Registar ugovora o javnoj nabavi -- 2016. godina

17-02-2017
Registar ugovora o javnoj nabavi --  2016. godinaREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI i OKVIRNIH SPORAZUMA -- 2016.doc...

Opširnije


Ugovori 2016.godine

06-02-2017
Ugovori 2016.godine UGOVORI - 2016.xls...

Opširnije


Plan nabave Općine Nova Kapela u 2017.godini

30-01-2017
Plan nabave Općine Nova Kapela u 2017.godiniPLAN NABAVE - Općine Nova Kapela za 2017.godinu.doc...

Opširnije


Izmjene i dopune Plana nabave Općine Nova Kapela u 2016.godini

30-01-2017
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Nova Kapela u 2016.godiniIZMJENE & DOPUNE PLANA NABAVE OPĆiNE NOVA KAPELA -- 2016.godine.pdf...

Opširnije


Ugovori - 2015. godina

18-02-2016
Ugovori - 2015. godinaTABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE - 2015.xls...

Opširnije


Registar ugovora o javnoj nabavi - 2015. godina

18-02-2016
Registar ugovora o javnoj nabavi  - 2015. godinaREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.doc...

Opširnije


PLAN NABAVE Općine Nova Kapela u 2016. godini

29-01-2016
PLAN NABAVE  Općine Nova Kapela u 2016. godiniPLAN NABAVE -OPCINE NOVA KAPELA - 2016.doc...

Opširnije


1 2 3  Sljedeća >>