Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrPlan Javne nabave za 2019. godinu

11-01-2019
Plan Javne nabave  za 2019. godinuPlan JN za 2019 - Opcina Nova Kapela.pdf...

Opširnije


II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

28-12-2018
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINUII. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2018..pdf...

Opširnije


IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

06-06-2018
IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINUIzmjene Plana javne nabave za 2018 - Opcina Nova Kapela.pdf...

Opširnije


PLAN NABAVE - Općine Nova Kapela u 2018. godini

16-02-2018
PLAN NABAVE  -  Općine Nova Kapela u 2018. godiniPlan javne nabave za 2018 - Općine Nova Kapela.pdf...

Opširnije


I Z M J E N E I D O P U N E P L A N A nabave Općine Nova Kapela u 2017. godini

30-01-2018
I Z M J E N E  I  D O P U N E   P L A N A nabave Općine Nova Kapela u 2017. godiniIZMjENA - PLAN NABAVE - 2017 -OPCINA NOVA KAPELA.pdf...

Opširnije


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

07-07-2017
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - Opcine Nova Kapela.pdf ...

Opširnije


Registar ugovora o javnoj nabavi -- 2016. godina

17-02-2017
Registar ugovora o javnoj nabavi --  2016. godinaREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI i OKVIRNIH SPORAZUMA -- 2016.doc...

Opširnije


Ugovori 2016.godine

06-02-2017
Ugovori 2016.godine UGOVORI - 2016.xls...

Opširnije


Plan nabave Općine Nova Kapela u 2017.godini

30-01-2017
Plan nabave Općine Nova Kapela u 2017.godiniPLAN NABAVE - Općine Nova Kapela za 2017.godinu.doc...

Opširnije


Izmjene i dopune Plana nabave Općine Nova Kapela u 2016.godini

30-01-2017
Izmjene i dopune Plana nabave Općine Nova Kapela u 2016.godiniIZMJENE & DOPUNE PLANA NABAVE OPĆiNE NOVA KAPELA -- 2016.godine.pdf...

Opširnije


<< Prethodna  1 2 3 4  Sljedeća >>