Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrPlan javne nabave Općine Nova Kapela u 2015. godini

30-01-2015
Plan javne nabave Općine Nova Kapela u 2015. godini_Plan javne nabave za Općinu Nova Kapela za 2015_N.KAPELA.pdf...

Opširnije


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

29-01-2015
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazumaREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH_SPORAZUMA(2012.-2015.godina).pdf...

Opširnije


II. IZMJENE I DOPUNE PL A N A nabave Općine Nova Kapela u 2014. godini

02-01-2015
II. IZMJENE I DOPUNE  PL A N A nabave Općine Nova Kapela u 2014. godini-II.IZMJENA I DOPNA PLANA JAVNE NABAVE - 02.01.2015.pdf...

Opširnije


Bagatelna nabava - 2014.godine

05-08-2014
Bagatelna nabava - 2014.godineOdluka o početku postupka bagatelne nabave - opskrbe električnom energijom.pdf Odluka o odabiru - najpovoljnije ponude za nabavu opskrbe električnom energijom.pdf   Odluka o odabiru- nabava školskih udžbenika od 1. do 4. razreda za školsku godinu...

Opširnije


I. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave Općine Nova Kapela u 2014. godini

24-07-2014
I. IZMJENE I DOPUNE  PLANA nabave Općine Nova Kapela u 2014. godiniPlan javne nabave I. izmjena - 24. 07.2014.pdf...

Opširnije


ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

16-07-2014
 ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTIOdluka_o_provedbi postupka_nabave_bagatelne_vrijednednosti.pdf...

Opširnije


Plan gospodarskih subjekata s kojima OPĆINA NOVA KAPELA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

07-07-2014
Plan gospodarskih subjekata s kojima OPĆINA NOVA KAPELA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabaviČlanak_13. Zakona o javnoj nabavi.pdf...

Opširnije


Ugovori 2013. godine

31-03-2014
Ugovori 2013. godineTABLICA_SKLOPLJENIH UGOVORA 2013.pdf...

Opširnije


PLAN JAVNE NABAVE 2014. GODINE

11-02-2014
PLAN JAVNE NABAVE 2014. GODINE PLAN_JAVNE NABAVE_-_2014.pdf...

Opširnije


Plan nabave 2013. - izmjene i dopune

24-07-2013
Plan nabave 2013. - izmjene i dopunePLAN_NABAVE_ZA_20131.pdf...

Opširnije


<< Prethodna  1 2 3 4  Sljedeća >>