OBAVIJEST O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

  • 16.05.2022.
OBAVIJEST O UPISU DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE U PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

Poštovani roditelji/skrbnici

Obavještavamo Vas da će se upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu, provesti od 12.05.2022. do 01.06.2022. Popunjeni zahtjev šalje se isključivo putem elektroničke pošte na e-mail adresu: upisi.predskolang@gmail.com . Ostale dokumente (navedene u Zahtjevu za upis djeteta u program predškole) roditelji će predati na prvom roditeljskom sastanku.

Djeca školski obveznici jesu djeca rođena 01.04.2016.-31.03.2017. godine

Upis se odnosi na djecu s mjestom prebivališta:

  • Općina Nova Kapela

I O RODITELJSKIM SASTANCIMA BIT ĆE NA WEB STRANICI DJEČJEG VRTIĆA NOVA GRADIŠKA (tijekom rujna).

 

 

link: https://dvng.hr/obavijest-o-upisu-djece-u-program-predskole-u-pedagosku-2022-2023-godinu/