POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI na radno mjesto komunalni djelatnik na grobljanskim poslovima –jedan (1) izvršitelj (PISANO

  • 17.03.2023.

 Poziv na test KLASA: 112-01/23-01/01URBROJ: 2178-20-02/01-23-6_ 17.3.2023.pdf

 POSTUPAK PROVJERE ZNANJA KLASA: 112-01/23-01/01 URBROJ: 2178-20-02/01-23-5 17.3.2023.pdf