obavijest o provedbi adulticidnog tretmana komaraca u općini Nova Kapela 17.7.2023. ( od 20 do22 sata) .

  • 14.07.2023.
obavijest o provedbi adulticidnog tretmana komaraca u općini Nova Kapela  17.7.2023. ( od 20 do22 sata) .

komarci Obavijest Nova Kapela 17.7.pdf