Obavijest 21. - 31.srpnja 2023. prijava elementarne štete

 • 21.07.2023.
Obavijest 21. - 31.srpnja 2023. prijava elementarne štete

Budući da je dana 21. srpnja 2023- godine donesena Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim kulturama, naročito višegodišnjim nasadima-voćnjacima i vinogradima na području općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje i gradova: Slavonski Brod i Nova Gradiška ( KLASA: 320-12/23-01/11 URBROJ:2178-01-02/03-23-1, dalje: Odluka) obavještavamo oštećenike da je rok za prijavu šteta od 21.07.2023. – 31.07.2023. te pozivamo da prijave šteta nastalih od prirodne nepogode dostave u tom roku pisanim putem na propisanom obrascu.

Obrazac za prijavu potrebno je popuniti, potpisat i predati u Općinu Nova Kapela od 7,00 do 15,00 sati (radnim danom) ili poslati e-mailom na opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr ili poštom-preporučeno.  Prijave šteta nije moguće izvršiti telefonskim putem, nego isključivo pisanim putem i to na propisanom obrascu.

Uz zahtjev priložiti :

 1. Prijava štete -obrazac PN(možete preuzeti u Općini/na web stranicama Općine)
 2. Broj računa (IBAN)
 3. OIB
 4. Zahtjev za potporu za 2023.godinu (AGRONET)
 5. Fotografije objekt

 

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete , a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

 1. štete na imovini koja je osigurana
 2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
 3. neizravne štete
 4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
 5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
 6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
 7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Obrazac PN_2023.docx

 

ODLUKA OLUJNO NEVRIJEME 19.7.2023_.pdf