Akcije skupljanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja dana 30.08.2023. od 10.00 – 12.00 h sklopu akcije „Prateći list“

  • 21.08.2023.
Akcije skupljanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja dana 30.08.2023. od 10.00 – 12.00 h  sklopu akcije „Prateći list“

30.8.2023-amabalaža - otrovi.pdf