Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela - 29.svibnja 2020.godine

  • 29.05.2020.