Završen projekt dogradnje Dječjeg vrtića „Zvončić“

  • 23.11.2020.
Završen projekt dogradnje Dječjeg vrtića „Zvončić“

Obzirom da postojeći kapacitet objekta dječjeg vrtića nije bio dostatan za iskazani interes roditelja za prijem djece u vrtić, kao i nepostojanje skupine jasličke dobi, Općina Nova Kapela pristupila je izradi Projekta dogradnje i rekonstrukcije postojećeg vrtića te osigurala sredstva iz EU fondova za financiranje većeg i modernijeg. Projekt dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Zvončić“ financiran je najvećim dijelom iz sredstava Europske unije  iz Podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu u iznosu od 5.000.000 kuna i to za građenje i opremanje.
Dogradnjom i rekonstrukcijom vrtića  unapređuje se kvaliteta sustava predškolskog odgoja i obrazovanja dostupnost odgojno – obrazovnih usluga na području općine Nova Kapela. Radi se o obnovljenoj i proširenoj zgradi Dječjeg vrtića, a u koju će, uz dosadašnje odgojno-obrazovne skupine, sada moći i jaslička skupina. 

DV Zvončić Nova Kapela.mp4