Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrLAG POSAVINA POZIVA NA STRUČNO PREDAVANJE

27-05-2014

LAG POSAVINA POZIVA NA STRUČNO PREDAVANJE

U organizaciji LAG-a Posavina  u petak, 30.05.2014. u 19 h, u  općinskoj vijećnici Općine Nova Kapela, Trg Kralja Tomislava 13, stručno predavanje na temu: Utjecaj lokalnog stanovništva na razvoj lokalne zajednice, za stanovnike općine Nova Kapela i ostale zainteresirane s područja LAG-a Posavina,  održat će mr.sc. Mijo Gašparović, viši stručni savjetnik (ruralni razvoj i EU programi) iz Savjetodavne službe.

 

Predavanje je usmjereno predstavnicima civilnog društva na području općine Nova Kapela, odnosno LAG-a Posavina (predstavnicima udruga, mladima, potencijalnim pokretačima udruga), ženama, nezaposlenima, predstavnicima OPG-a, poduzetnicima te predstavnicima jedinica lokalne samouprave koje potiču i vrednuju rad koji doprinosi općem razvoju društva.

 

S obzirom na vrijeme u kojemu živimo, stalne promjene koje često definiraju način života, mijenjaju načine funkcioniranja, zahtjevaju brzu prilagodbu promjenama u društvu smatramo da je važno biti informiran, posjedovati znanja i vještine, kontinuirano se educirati, sudjelovati u raspravama, donošenju politika koje se tiču civilnog sektora, ostvarivati kontakte sa srodnim organizacijama, učvršćivati partnerstva kroz udruživanje i umrežavanje, a sve s ciljem kako bi lakše pratili promjene i brže se prilagodili njima.

Bez obzira o kakvoj se organizaciji radi, je li to organizacija civilnog društva, ustanova ili privatna tvrtka, upravljanje i vođenje organizacije sve više je utemeljeno na određenim vrijednostima i načelima, dok razvoj organizacije u velikoj mjeri ovisi o otvorenosti i spremnosti ljudi na stalno učenje, inovacije te traženje različitih kreativnih rješenja za specifične izazove s kojima se organizacije suočavaju.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane (mladi, žene, predstavnici udruga, OPG-a, obrta i dr.) da prisustvuju navedenom predavanju na kojem će se prezentirati potreba uključivanja stanovništva u razvoj lokalne zajednice, što će biti popraćeno sa primjerima dobre prakse.

 

Predviđeno trajanje: 2 sata, uključjući pitanja sudionika i pauzu od 10 minuta.ZATVORI