Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nova Kapela

  • 04.06.2014.

Odluka_o_raspolaganju_nekretninama.pdf