Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrHRVATSKI DOM DOVEDEN U FUNKCIJU – PRVA SVADBA BESPLATNO!

14-07-2014

HRVATSKI DOM DOVEDEN U FUNKCIJU – PRVA SVADBA BESPLATNO!

 

Završena je ugradnja kuhinje u Hrvatskom domu u Novoj Kapeli u koju je  ugrađena sva  potrebna ugostiteljska oprema kao što je  termička oprema, frižideri, nape, namještaj od nehrđajućeg čelika  te sav potreban sitan inventar. Za cjelokupno kupnju potrebne opreme,inventara i sitnog inventara utrošeno je 250.000,00 kuna.

Hrvatski dom je nakon niza godina doveden u funkciju i spreman za korištenje za svatove, zabave, krstitke, krizme, karmine i slično.

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela je na svojoj 7. sjednici održanoj 09. srpnja 2014. godine donijelo Odluku o korištenju Hrvatskog doma u Novoj Kapeli kojom se uređuju uvjeti i način korištenja  Doma i opreme i uređaja koji se nalazi u sklopu Doma. Također se istom Odlukom utvrdila naknada korištenja i to na slijedeći način:

-          svadbe i zabave u iznosu od 4.000,00 kuna

-          krstitke, krizme, obljetnice, karmine, prezentacije , predavanje i ostale manifestacije u iznosu od 400,00 kuna.

Posebno je Općinsko vijeće donijelo Odluku za korištenje Hrvatskog doma u 2014. godini i to tako da se Dom daje na korištenje bez naknade korisnicima koji će prvi održati svadbu nakon 01. srpnja 2014. pod uvjetom da barem mlada ili mladoženja imaju prebivalište u općini Nova Kapela. Nadalje, tijekom cijele 2014. mladenci će korištenje Doma za svadbu plaćati 2.000,00 kuna. ZATVORI