Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hr20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

22-05-2012

20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

20. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća Damir Ocvirek sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 29.svibnja 2012.godine u 19,00 sati.

za sjednicu predlažem je slijedeći 
   
D   n   e   v   n   i         r   e   d

- Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat

2. Informacija Hrvatskih voda o provođenju Programa održavanja građevina detaljne melioracijske
    odvodnje u 2011.godine i Plan za 2012.godinu na području općine Nova Kapela:
    IZVJESTITELJ: Ivan Borić, ing.građ.

3. Izvješće o realizaciji izgradnje vodoopskrbnog sustava općine Nova Kapela kao i  
    regionalnog vodoopskrbnog sustava Davor –Nova Gradiška:
    IZVJESTITELJ: Matej Severović, dipl.ing.

4. Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Nova Kapela za 2011. godinu.

5. Razno

 POZIV_NA_20_SJEDNICU_OPCINSKOG_VIJECA.pdf

 ZATVORI