Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOBAVIJEST O PRIKLJUČENJU NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV

11-06-2012

OBAVIJEST O PRIKLJUČENJU NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV

     PRIKLJUČENJE NA JAVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV

  Priključak na javni vodoopskrbni sustav omogućen je stanovnicima  u dijelu naselja Nova Kapela i Batrina te u naselju Bili Brig.

Postupak i uvjeti priključenja određeni su Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koju je donije Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 19. sjednici održanoj dana 17.04.2012.godine.

1. Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, isporučitelju vodnih usluga
      (  Regionalnom vodovodu Davor ). Zahtjev se može podnijeti i putem Općine Nova
      Kapela.

      2. Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje,
2. presliku akta na temelju kojeg se može graditi (uz predočenje izvornika) odnosno potvrda Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Slavonski Brod kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine i
3. dokaz o vlasništvu građevine odnosno nekretnine za koju se traži priključak.
4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrte, izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i dr.
5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od Područnog ureda za katastar Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška.

/ izvod iz članka 11.  / Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine /


3. Cijena priključka za obiteljsku kuću do 200 m2 iznosi ukupno  3 514,00 kn i to
   
• Naknada za priključenje      iznosi 1014,00  kn i plaća se Općini Nova Kapela
• Izrada i isporuka priključka iznosi 2.500,00 kn i plaća se RV Davor

 

OBAVIJEST_O_NOVOM_OBRAČUNU_VODNIH_USLUGA.pdf

ODLUKA_O_UTVRĐIVANJU_CIJENE_KUĆNOG_PRIKLJUČKA_NA_VODOVODNU_MREŽU.pdf

ZAHTJEV_ZA_PRIKLJUČAK_NA_JAVNI_VODOOPSKRBNI_SUSTAV.pdf

PROSJEČNU_MJESEČNU_BRUTO-PLAĆU_PO_ZAPOSLENOM_U_PRAVNIM_OSOBAMA_RH_ZA_2011.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                 UPLATNICA.pdf 

 

 

 

 ZATVORI