Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

19-11-2015

Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

Odluka o davanju na koristenje javnih povrsina i drugih nekretnina u vlasnistvu Opcine Nova Kapela .pdfZATVORI