Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela

  • 19.11.2015.

Odluka o davanju na koristenje javnih povrsina i drugih nekretnina u vlasnistvu Opcine Nova Kapela .pdf