Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrIzmjene i dopune Plana nabave Općine Nova Kapela u 2016.godini

30-01-2017

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Nova Kapela u 2016.godini

IZMJENE & DOPUNE PLANA NABAVE OPĆiNE NOVA KAPELA -- 2016.godine.pdfZATVORI