Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrInformacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-

20-09-2017

Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene„Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-

Informacija o Odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateske procjene „Plana gospodarenja otpadom Opcine Nova Kapela za razdoblje od 2017. do 2022.godine“ na okolis.pdfZATVORI