Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrOdluka o osnovici za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nove Kapele

28-09-2017

Odluka  o osnovici za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nove Kapele

Odluka o koeficijentu plaća -- 28.09.2017.pdfZATVORI