Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrObavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela

22-05-2018

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela

 

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), objavljuje se

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela izlaže se na javni uvid u razdoblju od 22. svibnja 2018. godine do 5. lipnja 2018.godine u sjedištu Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid.

 

 k.o. Batrina.zip

k.o. Bili Brig.zip

k.o. Donji Lipovac.zip

k.o. Dragovci.zip

k.o. Gornji Lipovac.zip

k.o. Magic Mala.zip

k.o. Nova Kapela.zip

k.o. Seoce.zip

k.o. Sice.zip

k.o. Srednji Lipovac.zip

k.o. Stara Kapela.zip

 ZATVORI