Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrJavni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela - 07.09. 2018

07-09-2018

Javni natječaj za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Nova Kapela - 07.09. 2018

Natjecaj za prodaju nekretnina u-vl. Opcine Nova Kapela.pdfZATVORI