Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrIZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMARekonstrukcija javno-društvene građevine-dogradnja Dječjeg vrtića

09-04-2019

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMARekonstrukcija javno-društvene građevine-dogradnja Dječjeg vrtića

ZATVORI