Potpisan ugovor s APPRRR u vrijednost 518.849, 50 kuna

  • 27.09.2019.
Potpisan ugovor s APPRRR u vrijednost 518.849, 50 kuna

U Zagrebu u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom potpisan  je novi Ugovor o financiranju za općinu Nova Kapela za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”  kojim će općini Nova Kapela biti dodijeljeno  518.849,50 kn za kupnju traktora, kranskog malčera, prikolice, bočnog malčera te vise komada kosilica i trimera.
Ovaj Ugovor je nastavak povlačenja sredstava financiranih od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te ovo treći EU projekat u zadnjih godinu dana.

Ugovor - Mjera 8.6.1..pdf