Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hr• Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2019. godinu,

10-10-2019

•	Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2019. godinu,

ZATVORI