Tel: +385 (0)35 384 015 | Mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hrinfo@novakapela.hrProračun Općine Nova Kapela za 2020. godinu projekcije za 2021. i 2022.

02-12-2019

Proračun Općine Nova Kapela za 2020. godinu projekcije za 2021. i 2022.

Proracun Opcine Nova Kapela za 2020. godinu.pdfZATVORI